پیوند نایی گردو (نوع دیگری از پیوند وصله ای گردو )
چاقوی مخصوص پیوند نایی

شماره تماس و پیامک جهت خرید ابزارآلات صنعتی و لوازم کشاورزی :
919|65|59|0919
@admaneden

فروش چاقوی پیوند نایی گردو