شیکر (ویبره) دوشی مارک CAMPAGNOLA چیدن انواع میوه
شیکر (ویبره) دوشی 
مارک CAMPAGNOLA
جهت چیدن انواع میوه مانند گردو/بادام/زیتون و....
بدون اسیب رساندن به درخت

شماره تماس و پیامک جهت خرید ابزارآلات صنعتی و لوازم کشاورزی :
919|65|59|0919
@admaneden

فروش شیکر (ویبره) دوشی