جهت تعویض تاج درختان نیاز به:
قیچی پیوند سه کاره و 
دستگاه تعویض تاج درختان میباشد
قابل ارسال به سراسر کشور

شماره تماس و پیامک جهت خرید ابزارآلات صنعتی و لوازم کشاورزی :
919|65|59|0919
@admaneden

فروش دستگاه تعویض تاج درختان