قیچی های پیوند MANARESI ایتالیا اصل
برای انواع مختلف پیوندها
پیوند مربع / پیوند هفتی هشتی / پیوند امگا

شماره تماس و پیامک جهت خرید ابزارآلات صنعتی و لوازم کشاورزی :
919|65|59|0919
@admaneden

فروش قیچی پیوند MANARESI ایتالیا اصل