قیچی پیوند ۳ کاره تایوان
قیچی پیوند 
۳ کاره تایوان
وی/امگا/مربع
با لوازم کامل
طرح مانارسی ایتالیا
دستی
ساخت تایوان

شماره تماس و پیامک جهت خرید ابزارآلات صنعتی و لوازم کشاورزی :
919|65|59|0919
@admaneden

فروش قیچی پیوند ۳ کاره تایوان