پیوند مجاورتی ( پیوند شاخه قطع نشده از پایه مادری)
پیوند مجاورتی یکی از قدیمی ترین پیوند ها به شمار می رود . این نوع پیوند در طبیعت ،بخصوص در جنگل ها و در بین درختان مجاور یکدیگر و تماس بسیار نزدیک آنها صورت می گیرد. معمولاً این نوع پیوند ، هنگامی که شیره خام در گیاه شروع به حرکت می کند یا در آخر فصل که کندی در حرکت شیره پدید می آید( اسفند و آواخر شهریور ) انجام می شود . در پیوند مجاورتی ، پیوندک از پایه مادری جدا نمی شود مگر هنگامی که کاملاًپیوند گرفته شده باشد و گاهی در طبیعت مدتها این ارتباط باقی می ماند.
از این روش با توجه به خصوصیات فیزیولوژیک و مشکلات عملی پیوند پاره ای از درختان ، از این روش استفاده می گردد.بنابراین در پیوند مجاورتی برخلاف سایر پیوند ها ، پیوندک تا زمانی که با پایه جوش نخورده باشد هم چنان با پایه مادری در ارتباط است و مواد غذایی مورد نیاز را از پایه مادری کسب می نماید . در عمل ، پیوند های مجاورتی را معمولاً یک سال پس از ایجاد پیوند از درخت پایه مادری جدا می نمایند
به طور کلی فصل این نوع پیوند ( مجاورتی) در تمام طول سال بجزء دوره استراحت درخت است. لیک بهترین موقع عمل پیوند در اوایل بیدار شدن درخت و شروع جریان شیره نباتی است.

تعداد : ۱ DVD  فیلم آموزشی تکنیکهای پیوند زنی درختان – توضیح تصویری انواع پیوند در قالب یک دی وی دی - آموزش عملی پیوند زنی بصورت کاملا تصویری
قیمت : 14000 تومان

919|65|59|0919

بر روی خرید پستی کلیک نمایید

خرید پستی فیلم آموزشی تکنیک های پیوند زنی درختان | آموزش پیوند درخت های میوه - سایت آموزش پیوند زدن درختان | 2812|181|0919 | سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir