سایت آموزش پیوند درختان ( www.LinkTrees.ir) آموزش پیوند زدن درختان میوه نیمه گرمسیری خزان دار : روش های پیوند درخت خرمالو و زمان پیوند درخت خرمالو Persimmon tree grafting method

روش های پیوند درخت خرمالو و زمان پیوند درخت خرمالو

درخت خرمالو | نحوه و روش پیوند درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو | پیوند کردن درخت خرمالو

نوع پیوند و نحوه انجام آن جهت ازدیاد درختان خرمالو

جهت ازدیاد خرمالو دو نوع پیوند بطور تجارتی مرسوم است، شکمی یا پوستی و اسکنه‌ای

سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir آموزش پیوند زدن درختان میوه | tree grafting method | فیلم تکنیکهای پیوند زنی درختان | فیلم پیوند درخت | دانلود فیلم پیوند زدن درختان | grafting fruits tree pivand

الف) پیوند شکمی یا پوستی

از اواسط خرداد تا اواسط مرداد ماه بسته به منطقه اقدام به پیوند می‌گردد بایستی پایه ‌ها را قبلاً آماده نمود. شاخه ‌های مازاد را قطع و پس از آنکه پایه جهت انجام پیوند مناسب شد، شروع به زدن پیوند شکمی می‌کنند.

مراحل اجرای پیوند شکمی
انتخاب پیوندک
شاخه‌ای که برای اینکار انتخاب می‌شود باید یکساله و کاملاٌ رسیده باشد. پس از قطع شاخه، برگ‌ها از نزدیک دمبرگ جدا می‌شوند و پیوندک‌ها را در محل سایه و چنانچه تعداد شاخه‌ ها زیاد باشد در کیسه گونی مرطوب در سایه قــرار می‌دهند.

برش پیوندک
در ابتدا باید در نظر داشت که جوانه‌ های انتهایی و سرشاخه، مناسب پیوندک نمی‌ باشند و بهترین پیوندک از جوانه ‌های میانی که کامل هستند تهیه می‌شود.
برای تهیه پیوندک ابتدا برشی افقی در فاصله ۲-۱ سانتی متری بالای جوانه ایجاد کرده و سپس دو برش عمودی در دو طـــرف آن ایجـاد می ‌کنیم بطوریکه از دو طرف جوانه گذشته و در زیر جوانه به هم متصل شوند

جدا نمودن پیوندک
در این قسمت باید پیوندک برش خورده از شاخه جدا شود. پیوندک شامل پوست و جوانه می‌باشد و چنانچه چوب به آن متصل باشد باید به آرامی و با احتیاط جدا شود

سایت آموزش پیوند درختان ( www.LinkTrees.ir) آموزش پیوند زدن درختان میوه نیمه گرمسیری خزان دار : روش های پیوند درخت خرمالو و زمان پیوند درخت خرمالو Persimmon tree grafting method

روش های پیوند درخت خرمالو و زمان پیوند درخت خرمالو

درخت خرمالو | نحوه و روش پیوند درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو | پیوند کردن درخت خرمالو

نوع پیوند و نحوه انجام آن جهت ازدیاد درختان خرمالو

جهت ازدیاد خرمالو دو نوع پیوند بطور تجارتی مرسوم است، شکمی یا پوستی و اسکنه‌ای

سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir آموزش پیوند زدن درختان میوه | tree grafting method | فیلم تکنیکهای پیوند زنی درختان | فیلم پیوند درخت | دانلود فیلم پیوند زدن درختان | grafting fruits tree pivand

الف) پیوند شکمی یا پوستی

از اواسط خرداد تا اواسط مرداد ماه بسته به منطقه اقدام به پیوند می‌گردد بایستی پایه ‌ها را قبلاً آماده نمود. شاخه ‌های مازاد را قطع و پس از آنکه پایه جهت انجام پیوند مناسب شد، شروع به زدن پیوند شکمی می‌کنند.

مراحل اجرای پیوند شکمی
انتخاب پیوندک
شاخه‌ای که برای اینکار انتخاب می‌شود باید یکساله و کاملاٌ رسیده باشد. پس از قطع شاخه، برگ‌ها از نزدیک دمبرگ جدا می‌شوند و پیوندک‌ها را در محل سایه و چنانچه تعداد شاخه‌ ها زیاد باشد در کیسه گونی مرطوب در سایه قــرار می‌دهند.

برش پیوندک
در ابتدا باید در نظر داشت که جوانه‌ های انتهایی و سرشاخه، مناسب پیوندک نمی‌ باشند و بهترین پیوندک از جوانه ‌های میانی که کامل هستند تهیه می‌شود.
برای تهیه پیوندک ابتدا برشی افقی در فاصله ۲-۱ سانتی متری بالای جوانه ایجاد کرده و سپس دو برش عمودی در دو طـــرف آن ایجـاد می ‌کنیم بطوریکه از دو طرف جوانه گذشته و در زیر جوانه به هم متصل شوند

جدا نمودن پیوندک
در این قسمت باید پیوندک برش خورده از شاخه جدا شود. پیوندک شامل پوست و جوانه می‌باشد و چنانچه چوب به آن متصل باشد باید به آرامی و با احتیاط جدا شود

شکاف پوست روی پایه
محل انجام پیوند روی پایه ۲۰-۱۵ سانتی متر بالا‌تر از سطح خاک قرار دارد. پس باید ابتدا محل پیوند تمیز شود، آنگاه با چاقوی پیوند زنی دو شکاف افقی و عمودی به شکل T ایجاد نموده و با چاقوی دو لبه پوست پایه باز شود

استقرار پیوندک روی پایه
بعد از آماده شدن پایه و پیوندک، پیوندک را از لبه باز شده به طرف داخل شکاف فشار داده تا در محل شکاف جای گیرد بطوریکه لبه صاف پیوندک کاملاً در محل شکاف پایه که به شکل خط افقی است قرار گیرد.

بستن محل پیوند به وسیله نوار پیوند
پیوندک باید درست در جایی قرار گیرد که لایه‌های زاینده پایه و پیوندک کاملاً با یکدیگر در تماس باشند به همین خاطر باید طول شکاف پایه برابر با طول پیوندک باشد. پس از قرار گرفتن کامل پیوندک در شکاف پایه، باید محل زخم با نخ مخصوص پیوند بسته شود

نهال پیوند شده
بعد از گرفتن پیوند، دمبرگ که نقش حفاظت جـــوانه کناری را بر عهده داشته خود به خود خشک شده و می ‌افتد و باید همزمان با رشد جوانه، نوار پیچیده شده دور محل پیوند باز شود.عمل باز کردن نخ پیوند یا نوار پیوند بعد از گذشتن حدود ۳ هفته و پس از اطمینان از گـــرفتن پیوند انجام می ‌شود. پس از آن عمل سربرداری صورت می‌گیرد تا امکان رشــــــد به جوانه پیوندی جوش خورده، داده شود.

سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir| آموزش پیوند زدن درختان میوه |روش های پیوند درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو Persimmon tree grafting method | پیوند اسکنه‌ای یا شکافی Cleft grafting

ب) پیوند اسکنه‌ای یا شکافی

این پیوند قبل از بیدار شدن جوانه ‌ها در اسفند یا اوایل بهار انجام می‌گیرد.

مراحل اجرای پیوند اسکنه‌ ای
پایه از نقطه طوقه هم کف خاک به کمک اره بریده می‌شود.

ایجاد شکاف روی پایه
به منظور قرار دادن پیوندک ‌ها در پایه، شکافی به عمق ۳-۲ سانتی متر در جهت طولی در پایه ایجاد می‌ شود در این عملیات از چاقو برای پایه‌ های جوان و برای شکاف دادن پایه‌ های مسن و ضخیم از داسک استفاده می‌شود.

تهیه پیوندک
پیوندک از شاخه‌ های جوانه دار (دارای ۴-۳ جوانه ) انتخاب می ‌شود برای تهیه آن از دو طرف انتهای شاخه به طور متقابل و به طول ۶-۳ سانتیمتر ، برش ایجاد می‌شود.

قرار دادن پیوندک در شکاف
پیوندک باید طوری در شکاف قرار بگیرد که سطح برش نخورده آن با دیوار پایه در یک امتداد قرار گیرد تا بتواند سریع‌تر و بهتر جوش بخورد.

بستن محل پیوند
پس از استقرار پیوندک ، محل پیوند با چسب باغبانی پوشانده شده و با نخ محکم بسته می‌شود.

ازدیاد خرمالو – درخت خـرمالو – پیوند درختان گلابی – پیوند زدن درختان نقاط نسبتاً گرم و مرطوب – روش پیوند درختان اکثر مناطق نقاط نسبتاً گرم و مرطوب
روش پیوند درخت خرمالو | روش کاشت درخت خرمالو | نحوه کاشت درخت خرمالو | پیوند درخت خرمالو | پیوند زدن درخت خرمالو | روش پیوند زدن درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو | روش پیوند زدن درخت خرمالو

سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir| آموزش پیوند زدن درختان میوه |روش های پیوند درخت خرمالو | زمان پیوند درخت خرمالو Persimmon tree grafting method | پیوند اسکنه‌ای یا شکافی Cleft grafting

پیوند زدن

پیوند زدن عبارت است از متصل کردن دو قسمت گیاهی به نحوی که آن دو قسمت، توسط باززایی در محل اتصال با هم یکی شده و به عنوان یک گیاه مستقل به رشد ادامه دهند. قسمتی که در بالای پیوند قرار دارد پیوندک و قسمت زیرین که ریشه را تشکیل می دهد، پایه نامیده می شود.
هرگاه پیوندک از یک شاخه حاوی چند جوانه تشکیل شده باشد به آن پیوند شاخه (grafting ) و هر گاه پیوندک تنها از یک جوانه به انضمام اندکی از پوست و چوب تشکیل شده باشد، آن را پیوند جوانه (budding ) می نامند. گاهی قطعه ای از شاخه بین پایه و پیوندک قرار می گیرد که آنرا میان پایه می نامند.
بهترین زمان انجام پیوند برای پیوند های شاخه در اواخر زمستان یا اوایل بهار با استفاده از پیوندکی است که در زمان استراحت گیاه گرفته شده و در دمای نزدیک صفر درجه سانتی گراد انبار شده باشد. بهترین زمان انجام پیوند برای پیوند های جوانه از اواسط بهار تا اواخر تابستان است که پایه براحتی پوست می دهد.

خُرمالو

خُرمالو درختی از گیاهان گلدار دولپه‌ای است که در راسته خلنگ‌ سانان و تیره خرمالوئیان قرار می‌ گیرد. خرمالو رسته‌ای است که تقریباً دارای ۵۰۰-۴۵۰ گونه برگریز و درختان همیشه سبز می‌باشد.
بیشتر این گونه‌ ها بومی مناطق گرمسیر هستند و تنها تعداد کمی از آنها در آب و هوای معتدل گسترش دارند. میوهٔ این گیاه که خوراکی است نیز «خرمالو » نامیده می‌شود. نام خرمالو ترکیبی است از دو واژهٔ خرما و آلو - ارقام خرمالو Persimmon fruits tree

خرمالوی ژاپنی Diospyros kaki

خرمالوی ژاپنی ( Diospyros kaki ) گونه‌ای است که در سطح وسیعی و به جهت میوه خوشمزه آن کشت می‌شود. این گونه که بومی چین می‌باشد خوش طعم بوده و برگهایی پهن و سفت دارد. ابتدا به جهت استفاده از میوه آن، در سایر نواحی آسیای شرقی پرورش یافت و بعدها در دهه اول سده نوزدهم به کالیفرنیا و جنوب اروپا معرفی شد.

خرمالوی آمریکایی Diospyros virginiana

خرمالوی آمریکایی (Diospyros virginiana ) بومی مناطق شمال شرقی آمریکا می‌ باشد.

خرمالوی سیاه Diospyros digyna

خرمالوی سیاه (Diospyros digyna ) بومی مکزیک است و میوه آن درحالت نرسیده دارای پوستی سبز و گوشتی سفید است که در زمان رسیدن به رنگ سیاه در می‌آید. گونه‌ای به نام مابولو یا سیب مخملی نیز وجود دارد(Diospyros discolor ) که بومی فیلیپین می‌باشد. رسیده این گونه به رنگ قرمز روشن است.

خرماندو Diospyros lotus

خرماندو ( Diospyros lotus) (بومی جنوب غربی آسیا و جنوب شرقی اروپا) برای یونانیان باستان با عنوان میوه خدا شناخته شده بود یعنی Dios pyros که نام علمی این رده می‌باشد. نام انگلیسی آن (date_plum) احتمالاً از ترجمه نام فارسی آن که ترکیبی از خرما و آلوست به زبان انگلیسی راه یافته است.
درخت خرمالو : فرمانرو گیاهان – گیاهان گلدار – دولپه‌ای‌ های نو – آستریدها – راسته خلنگ ‌سانان – تیره خرمالوئیان – سرده Diospyros

 تصویر پیوند شکمی یا پوستی Bark grafting | تصویر پیوند اسکنه‌ای یا شکافی Cleft grafting | سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir | فیلم آموزش پیوند زدن درختان میوه

پیوند جوانه
پیوند جوانه به شکل تی (T)
پیوند سپری (پیوند T یا Tبرعکس )
پیوند وصله‌ای
پیوند لوله‌ای : در این نوع پیوند بجای اینکه فقط یک جوانه با مقداری از پوست پایه را بعنوان پیوندک مورد استفاده قرار دهند پوست درخت را به شکل استوانه یا لوله که طول ان در حدود ۳ تا ۴ سانتی‌متر می‌باشد و فقط یک جوانه روی آن قرار دارد جدا نموده و به همان شکل دور ساقه پایه قرار می‌دهند.
پیوند تراشه‌ای
پیوند شکمی : در این پیوند، پیوندک فقط از یک جوانه تشکیل شده و آنرا در نقطه اختیاری از طول ساقه پایه زیر پوست قرار می‌دهند.
آقا محراب نگاه کن این طوری پیوند میزنن

پیوند چوبی
پیوند اسکنه‌ای یا شکافی
پیوند تاجی یا پوستی
پیوند ترصیعی
پیوند نیمانیم

پیوند مجاورتی
پیوند مجاورتی انتهایی
پیوند مجاورتی جانبی
پیوند مجاورتی کمانی

تعداد : ۱ DVD  فیلم آموزشی تکنیکهای پیوند زنی درختان – توضیح تصویری انواع پیوند در قالب یک دی وی دی - آموزش عملی پیوند زنی بصورت کاملا تصویری
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

بر روی خرید پستی کلیک نمایید

خرید پستی فیلم آموزشی تکنیک های پیوند زنی درختان | آموزش پیوند درخت های میوه - سایت آموزش پیوند زدن درختان | 2812|181|0919 | سایت آموزش پیوند درختان www.LinkTrees.ir

کپی برداری با ذکر منبع مجاز میباشد ” سایت آموزش پیوند درختان ( www.LinkTrees.ir ) ”
919|65|59|0919 تماس تلفنی از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ شب
linktrees.ads@gmail.com
منتظر نظرات و سوالات شما در مورد روش پیوند زدن درخت خرمالو هستم